Podcast 31: Ægir til Grønland: Heller seilere enn ingeniører
00:00:00