Artwork for Parashat Ki Tavo
KMTT - the Torah Podcast

Parashat Ki Tavo
00:00:00 / 00:32:34