Artwork for RAS #148 - Arthur Orfanos
Ron's Amazing Stories

RAS #148 - Arthur Orfanos