Dev.Cast

Dev.Cast 89–Förändrar Molnet vår mjukvaruarkitektur?
30
00:00:00
30