Submission Radio 7/6/15 Yoel Romero, Thales Leites, Mike Winkeljohn + UFC New Orleans: Yoel Romero, Thales Leites, Mike Winkeljohn + UFC Fight Night New Orleans
00:00:00