Artwork for RAS #205 - Plan X
Ron's Amazing Stories

RAS #205 - Plan X