Artwork for Parashat Shoftim
KMTT - the Torah Podcast

Parashat Shoftim
00:00:00 / 00:11:50