Allt är relativt!: Utom ljusets hastighet.
00:00:00