Artwork for No Water No Moon
Chobo-Ji's Zen Podcast

No Water No Moon: Chiyono's No Water, No Moon