25. Om sjukdom, skador och döden: Skador, sjukdom och döden.
00:00:00