Episode Artwork
Rap-a-kalja: En green green washing. Vi citerar ur rapporten som ligger till grund för det politiska beslutet om rivning av Astoriahusets flygel. Under 6.2.4 Social.
00:00:00