EPR paradoxen och Schrödingers stackars katt: Om tolkningar av kvantmekanik
00:00:00