#11 Mindset, feed-back och motivation. Intervju med PhD Alva Appelgren.
00:00:00