Danielsson & Carlson #10: En avrundning & avslut av 2015, och förväntningar på det nya året!
00:00:00