Artwork for Parshat Ki Tisa
KMTT - the Torah Podcast

Parshat Ki Tisa
00:00:00 / 00:12:07