Artwork for Floppy Days 54 - TRS-80 Trash Talk Podcast Promo
FloppyDays Vintage Computing Podcast

Floppy Days 54 - TRS-80 Trash Talk Podcast Promo
00:00:00 / 00:28:26