Artwork for 99. Type Monkey, Type
Miserable Retail Slave

99. Type Monkey, Type