Episode Artwork
Avsnitt 19 - Hur man bygger ett rykte (eller undviker att förstöra det!) : I den tredje delen dyker Syding & Sunström in på djupet hur man gör ett bra första och sista intryck—eller hur man undviker att göra ett dåligt sådant! 
00:00:00