Vi finns därför finns vi: om den antropiska principen.
00:00:00