KR033 - Ksiądz na rowerze czyli na szosie w sutannie [Paweł Michalewski]
00:00:00