Produktivitéet

Produktiviteet #001: Det som kommer in måste en gång komma ut
30
00:00:00
30