65: Risker med riskkapital, med Andreas Gunnarsson på Midroc New Technology: VIlka är fördelarna och nackdelarna med riskkaptial? Andreas Gunnarsson berättar.
00:00:00