67 Blir idéer verklighet i Linköping?: En politiker ger sin syn på politik som gynnar företagare
00:00:00