Episode Artwork
#46 - BPT: Hitta din optimala tid på dagen och beskydda den med ditt liv!: BPT: Biological Prime Time är ett uttryck för den tid under dagen då du (ofta konsekvent) är som mest kreativ, klartänkt och produktiv. Det är under denna tid som du bör göra dagens prio #1. Syding & Sunström diskuterar även dilemmat mel...
00:00:00