#37 - Utvecklingsavvikelser hos små barn - Intervju med Selma Idring-Nordström: Intervju med barnpsykiater Selma Idring-Nordström. Selma har disputerat inom folkhälsovetenskap med inriktning på autismspektrumsvårigheter, förekomst och riskfaktorer. I detta avsnitt pratar Selma och jag om små barns utveckling (förskolebarn) och
00:00:00