Artwork for RAS #268 - Gigantopithecus
Ron's Amazing Stories

RAS #268 - Gigantopithecus