29. Maja Arnell - att få en stroke i vecka 27
00:00:00