Episode Artwork
#64 20/80 fördjupning i investeringar med TA, makro och mikroanalys: Syding använder i motsats till vad man kan tro nästan ingen makroanalys alls i sina investeringar och han lägger mycket lite tid på makroanalys. Tvärtom understryker han att det ofta är slöseri med tid och kan vara förledande och farligt för ...
00:00:00