131 Näringslivsdagen 2017- Ashkan Fardost om teknologiutvecklingen och digitalisering: 131 Näringslivsdagen 2017- Ashkan Fardost om teknologiutvecklingen och digitalisering
00:00:00