132 Näringslivsdagen 2017 - Stefan Holmlid, skapa värden med design: 132 Näringslivsdagen 2017 - Stefan Holmlid, skapa värden med design
00:00:00