133 Näringslivsdagen 2017- Roboten Ariel och dess pappa Fredrik Löfgren: 133 Näringslivsdagen 2017- Roboten Ariel berättar vad den kan + pappan Fredrik Löfgren om robotar i samhället
00:00:00