143 Han sålde mer glass på vintern än de andra gjorde på sommaren - möt Björn Strid: Han sålde mer glass på vintern än de andra gjorde på sommaren
00:00:00