Artwork for 25 Helena Önneby – Hitta kraften att läka
Hälsosnack med Lotta och Victoria

25 Helena Önneby – Hitta kraften att läka: I detta avsnitt pratar vi med Helena Önneby, som bröt en ond spiral av sjukdom, oro och stress genom stora livstilsförändringar. Helena berättar hur hon fann den läkande kraften och tog makten över sin hälsa och sitt välbefinnande,