Artwork for RAS #282 - Kaleidoscope
Ron's Amazing Stories

RAS #282 - Kaleidoscope