קש"ת

ירושלים - בין דוד המלך לדוד בן גוריון
30
00:00:00
30