Artwork for Floppy Days 73 - The Commodore Vic-20, Part I
FloppyDays Vintage Computing Podcast

Floppy Days 73 - The Commodore Vic-20, Part I
00:00:00 / 01:48:17