FloppyDays Vintage Computing Podcast

Floppy Days 73 - The Commodore Vic-20, Part I
30
00:00:00
30