קש"ת

לקראת שבועות: הירידה מהארץ - החטא, העונש והתיקון
30
00:00:00
30