175 Betydelsen av kärnvärden och grundvärderingar i ett företag: Betydelsen av kärnvärden och grundvärderingar i ett företag
00:00:00