Episode Artwork
The Euthyphro "Dilemma": I respond to this very common atheist critique
00:00:00