קש"ת

על קמצא ובר קמצא - בין יוספוס פלאוויוס לחז"ל
30
00:00:00
30