קש"ת

חביב האדם - ערך החיים של הנכרי
30
00:00:00
30