Stadspodden

Stadspodden EXTRA med Stefan Bergström, kommunalråd Sundbybergs stad: Stefan Bergström - kommunalråd (C) Sundbyberg och ordförande i stadsmiljö-och tekniska nämnden samt ordförande i kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott
30
00:00:00
30