PT på riktigt - Podden

14. Hur äter vi?: Navelskådandet fortsätter, nu är det matvanorna som blottas. Ät som facit gott folk, eller? Lisa får försvara sina frukostvanor och Carolin får lära sig att djupandas via näsan. Hiss och Diss och mentalt dravel i vanlig ordning.
30
00:00:00
30