קש"ת

אדירים משברי ים אדיר במרום א-דוני
30
00:00:00
30