Artwork for #42 Generasjon Xs alderdom og det nye Taliban
Morgenbladets podcast

#42 Generasjon Xs alderdom og det nye Taliban: Det er 25 år siden «generasjon X» ble skapt i bok…