Artwork for #027: Self Examination
Stoic Mettle

#027: Self Examination