קש"ת

שם ה' המפורש בעבודת יום הכיפורים ובתפילתה
30
00:00:00
30