קש"ת

יום לימוד עשי"ת תשע"ח: ארבע הכניסות של הכהן הגדול לקודש הקדשים ביום הכיפורים
30
00:00:00
30