28. Vårt allra sista avsnitt - Om avslut och att välja sitt fokus
00:00:00